Regulamin Obiektu Rezydencja AQUA

Dyrekcja Obiektu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki wynajmu apartamentów w obiekcie Rezydencja Aqua w Szklarskiej Porębie przy ulicy Urocza 7a.

Wypełnienie formularza Karty Pobytowej, jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Stanowi również zawarcie umowy najmu apartamentu między firmą Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o., ul. Szkolna 5/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112797981, REGON 381510556, KRS 0000752079 - a Gościem na warunkach określonych w Regulaminie.

 Obiekt oznacza budynek Rezydencji Aqua w Szklarskiej Porębie przy ulicy Urocza 7a.

Gość to każda osoba, która dokonuje rezerwacji lub współuczestniczy w dokonaniu rezerwacji apartamentu i znajduje się na potwierdzeniu rezerwacji.

Umowa zawarta pomiędzy Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o. ul. Szkolna 5/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112797981, REGON 381510556, KRS 0000752079, a Gościem obejmuje wynajem apartamentu zgodnie z ofertą obowiązującą w dniu rezerwacji.

W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz usługa sprzątania całościowego oraz sprzątanie serwisowe codzienne tj. usługa serwisowa sprzątania dziennego.

Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w rezerwacji i jej potwierdzeniu, z wyjątkiem opłaty miejscowej zgodnie z uchwałą R.M. Szklarska Poręba lub zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, w tym wyżywienie w Dworskiej Restauracji SILVA.

 1. Doba w obiekcie trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

2. W wynajętym Apartamencie mogą przebywać jedynie osoby wpisane do Karty Pobytowej. Przebywanie innych osób (Gości) po godzinie 22:00 jest zabronione.

3. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby, Goście zostaną obciążeni karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności dobowej ceny Najmu.

4. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 07.00.

5. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp. nie są możliwe.

6. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym Apartamencie, Gość jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji obiektu Rezydencja Aqua. Rezydencja Aqua zastrzega sobie możliwość odszkodowania do faktycznie poniesionej szkody.

7. W apartamentach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o

8. W przypadku zagubienia karty/kluczy do apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

9. Zgodnie z Regulaminem, na terenie całego obiektu, a w szczególności w apartamentach oraz przynależnym balkonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych środków odurzających. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 2000 zł za każdorazowe złamanie zakazu. Obiekt, podłączony jest do Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie, za bezpodstawne wezwanie i koniecznej ingerencji Straży Pożarnej, koszty mogą ulec zmianie i wzrosnąć w zależności od wyceny służb.

10. W Cenę Najmu (Usługi Noclegowej) wliczone jest sprzątanie końcowe tj. usługa sprzątania całościowego w wysokości 190zł* oraz sprzątanie serwisowe codzienne tj. usługa serwisowa sprzątania dziennego w wysokości 52,92zł* płatna za każdy dzień pobytu począwszy od drugiego do przedostatniego dnia pobytu, obejmująca odświeżenie apartamentu (tj. odkurzanie, wyniesienie wszystkich śmieci, sprzątanie łazienki tj. doprowadzenie do stanu reprezentatywności, pościelenie wszystkich łóżek, starcie kurzy, umycie wszystkich brudnych naczyń).

11. Przy najmie trwającym min. 6 dób w cenę wynajmu wliczona jest jednorazowa wymiana ręczników i pościeli. Wymiana następuje w 3 dobie.

12. W przypadku najmu trwającego poniżej 6 dób wymiana ręczników i pościeli jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej kwestii w recepcji oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty przez Klienta, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

13. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe do apartamentu. Przy ostatecznym opuszczeniu prosi się Gości o skręcenie grzejników do 1.

14. Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w apartamencie.

15. Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

16. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu czy podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, bądź też zagrożenia życia i zdrowia, Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o ma prawo wstępu do Apartamentu o każdej porze.

17. Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu, oferując apartament zbliżonym standardzie.

18. W obiekcie Rezydencja Aqua nie przyjmujemy zwierząt.

19. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Gości, Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując umówioną cenę najmu za cały pobyt z rezerwacji. Dodatkowo, ma prawo i może naliczyć karę pieniężną.

20. Wszystkie informacje dotyczące pobytu znajdują się w holu przy wejściu do budynku U1-A, obok recepcji. Goście mają obowiązek zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami.

 § 2 REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU

I. PROCES REZERWACJI ONLINE

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Gość otrzymuje możliwość wyboru standardowego pobytu lub oferowanych pakietów, które są widoczne w panelu rezerwacji.

2. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto.

3. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną pobytu standardowego/pakietu Gość mogą wybrać dodatkowe opcje.

4. Nie gwarantujemy rezerwacji konkretnego apartamentu.

5. Po wyborze oferty Gość przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz ewentualne uwagi dotyczące rezerwacji oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Brak potwierdzenia przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji.

6. Po uzupełnieniu danych w formularzu Gość może dokonać wpłaty zaliczki na jeden z wybranych sposobów:
- kartą kredytową,
- blikiem,
- elektronicznym przelewem bankowym,
- standardowym przelewem bankowym.

7. Transakcje kartą kredytową, blikiem i e-przelewem realizowane są za pośrednictwem System Obsługi Płatności Przelewy24. W przypadku wyboru płatności jednej z tych opcji (karta kredytowa, blik, e-przelew) Klient przekierowywany jest na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System Obsługi Płatności Przelewy24. Po przyjęciu wpłaty przez system Gość zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji. E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w obiekcie. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w obiekcie. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzenie Rezerwacji.

a) Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

8. W przypadku wyboru metody płatności standardowym przelewem bankowym Klient otrzymuje email z potwierdzeniem rezerwacji wstępnej, który zawiera numer konta niezbędny do dokonania wpłaty zaliczki. Rezerwacja zostaje potwierdzona po zapłacie przez Klienta zaliczki i zaksięgowaniu jej na koncie bankowym podanym w emailu z potwierdzeniem rezerwacji wstępnej. Rezerwacja utrzymywana jest jako wstępna przez 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana, jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego dokonanie rezerwacji, który należy przedstawić w recepcji obiektu celem pełnego rozliczenia.

9. W przypadku gdy wystąpił błąd cenowy w wyniku rezerwacji online Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i zaproponuje prawidłową wysokość ceny bez uwzględnienia powstałego błędu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje propozycji złożonej przez Obiekt, Rezydencja Szklarska Poręba Sp. z o.o anuluje dokonaną rezerwację oraz zwróci Klientowi pełną kwotę wpłaconą przez niego z tytułu dokonanej rezerwacji. 


 REZERWACJE NA ZAPYTANIE

W przypadku braku dostępności apartamentu online może być zaoferowany Gościowi apartament Na Zapytanie. Gość po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Gość może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki i zaksięgowaniu jej na koncie obiektu. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji obiektu celem pełnego rozliczenia.

 II. OPŁATY ORAZ ANULACJA REZERWACJI

1. Gość wpłaca wyliczoną zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do obiektu.

2. Gość nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji rezerwacji.

3. W przypadku anulacji rezerwacji standardowej w terminie uprawniającym do zwrotu (termin podany w poszczególnej ofercie) zaliczka zwracana jest na koto Gościa, z którego wpłynęła zaliczka.
W przypadku wpłat z kont zagranicznych kwota zwrotu może zostać pomniejszona o prowizję banku lub różnice kursów walut niezależne od obiektu.

Zwroty będą procesowane w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od Gościa podpisanej faktury korygującej.

4. Przy przedpłacie w wysokości 100% (oferta bezzwrotna) nie ma bez możliwości zmian terminu czy anulacji rezerwacji. Anulacja rezerwacji w ofercie bezzwrotnej wiąże się z utratą pełnej kwoty zaliczki.

III.      Ustalenia Końcowe

1. Klient zwany Gościem, jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.

3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.);

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, transakcji płatniczych lub w innym zakresie. Reklamacja winna być zgłoszona w dniu wystąpienia uchybień.

2. Rezydencja AQUA ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:

a) pisemnie na adres Rezydencja AQUA, Urocza 7A, 58-580 Szklarska Poręba,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@rezydencjaaqua.pl

4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Rezydencja AQUA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji.

5. Rezydencja AQUA ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Rezydencja AQUA udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.


§ 3 WAŻNE INFORMACJE

CENNIKI*:

Grota solna:
- w cenie pobytu
bezpłatnie jeden 45 minutowy seans [max. 4 osoby w grocie w trakcie seansu]
- każdy kolejny seans –
50 zł/45 minut [max. 4 osoby]
- seans na wyłączność –
80 zł/45 minut [max. 4 osoby]

Wymiana pakietowa na życzenie Gości: ręczników, pościeli i szlafroków – 150 zł/ za apartament
Wymiana ręczników – 50 zł
za 1 komplet/osobę
Wymiana pościeli – 50 zł za
1 komplet/osobę
Wymiana szlafroków - 50 zł
za wymianę 1 szlafroka
W
ypożyczenie łóżeczka wraz z wyposażaniem dla dziecka 0-3 lat – 50 zł opłata jednorazowa
D
odatkowe dziecko 4-12 lat – 50 zł /doba
Dodatkowa osoba od 13 lat – 100 zł
/doba 


*Rezydencja Aqua Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
Zakres usług i forma ich świadczeń, uzależniona jest od obowiązujących obostrzeń nałożonych na obiekty.